Kako odabrati default JDK na linuxu

Mala, korisna stvar, a možda nepoznata širim narodnim masama (bar meni nije bila).

Poznato je da je Java tehnologija koju je napravio Sun Microsystems (sada u vlasništvu Oracle-a).  E sad, postoji nekoliko implementacija ( Sun Java, OpenJDK, IBM Java…).

Potencijalni problem može da bude da vi recimo koristite openjdk ali ste naišli na program koji traži Sun Java (recimo Aptana Studio).

I sada je pitanje, ukloniti OpenJDK i instalirati Sun JDK?

Jok, nema potrebe. Možete imati više JVM na jednoj mašini, samo je potrebno da odaberete koja će biti podrazumevana.

Kucajte sledeće:

sudo update-alternatives --config java

I pratite uputstvo.

Naravno, uvek možete promeniti podrazumevana podešavanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.